Inhalt auf deutsch zeigen Inhalt auf türkisch zeigen Inhalt auf russisch zeigen

Sözlük

Tanımlama ve kavramlar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Antrag (Dilekçe)

Temelde güvence altına alınmanız için gerekli hizmetler için bir dilekçe vermeniz gerekir. Bu hizmetler esas itibarıyla dilekçe verilmeden önceki süreler için ödenir. Bu nedenle bu dilekçeyi mümkün olduğu kadar en kısa zamanda Jobcenter'e vermeniz gerekir. Dilekçenizi şekilsiz olarak, yani yazılı, telefonla veya şahsen de verebilirsiniz. Gerekli bulunan evrakları ancak her halükarda akabinde göndermeniz gerekir. Yine esas itibarıyla bu dilekçenin verilmesi, sizinle birlikte ihtiyaç topluluğunda yaşayan diğer şahıslar için hizmet dilekçesini içermektedir. Şayet ihtiyaç topluluğunu üyeleri kendi ihtiyaç topluluklarını oluşturursa, örneğin 25 yaşını doldurduktan sonra, bu şahısların da kendi dilekçelerini vermeleri gerekir. Şayet bu durum Cumartesi, Pazar veya Bayram Günleri mümkün olmazsa, ortaya olumsuzluklar çıkar. Bu durumda dilekçenizi Jobcenter'in tekrar açık olduğu ertesi gün vermeniz gerekir.

Arbeitsunfähigkeit (İş Göremezlik)

İş göremez durumda olduğunuzda sosyal sigortalar himayesi size yardımcı olur ve şidiye kadar ödenen II. işsizlik parası miktarı kadar hizmet alırsınız. Dilekçe verdikten sonra veya temel güvence olarak hizmet bedelleri alırken iş göremez duruma gelecek bir şekilde hastalanırsanız, iş göremezlik durumunuzu derhal bildirmekle ve iş göremez durumunun ne kadar süreceğine dair doktor raporunu iliştirmekle mükellef bulunaktasınız. Şayet iş göremezlik durumunuz doktorun öncelikle teyit ettiği süreden daha uzun sürerse, diğer bir doktor raporu ile ispat edilmesi gerekir. Şayet tekrar çalışabilir bir duruma geldiğinizde lütfen bu durumu derhal keza bildiriniz.

Auszahlung (Ödeme)

Yaşam nafakasının güvence altına alınmasına ilişkin hizmetler, her ar için yardım ihtitacında olma durumuna göre peşin olarak ödenir. Bu arada her dolu ay 30 takvim günü olarak hesap edilir. Hizmetler tam dolu bir ay için söz konusu değilse, kısmi aylarda başlangıçta ve hizmet hak talebinin söz konusu olmadığı aylarda ise her gün için aylık hizmetin 1/30'u ödenir. Jobcenter buna ilaveten cari bulunan ayın ilk iş gününde ödeme meblağını size sunar. Örneğin hesabınıza geç geçmesi veya mahsup edilmek üzere ödeme talimatının gecikmeli tebliği gibi olası gecikmeler için Jobcenter'in herhangi bir etkisi yoktur. Şayet tahminen ilk havaleyi beklerseniz, bu durum dilekçe evraklarınızı teslim etmenize bağlı olabilir. Dilekçeniz mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde işleme alınır. Ancak bu iş için belirli bir süre gereklidir. Bu nedenle dilekçenizi ve buna dair evraklarınızı mümkün olduğu kadar erken bir tarihte ve noksansız olarak teslim ediniz. Bundan sonra dilekçenizin işlemi başlayabilir.

Tercih edilmek üzere

p>A

 


B


Barauszahlung (Nakit ödeme)


Yurt içinde bir bankada hesabız bulunmazsa, size ödeme hizmetleri "mahsuplaşmak üzere ödeme talimatı" ile yapılır. Buları kendiniz veya tarafınızdan görevlendirilen bir şahıs tarafından Alman Postanesinin veya Deutsche Postbank'ın ödeme bürolarından nakden tahsil edebilirsiniz. Bu surette 2,10 Euro tutarında götürü bir masraf hizmet bedelinizden kesilir. Şayet bir hesabın açılması bir banka nezdinde mümkün olmasa ve bunu da ispatlarsanız, bu götürü masraflar sizden kesilmez. Ancak ödeme yapılan yerden bütün bunlara ilaveten nakit ödemelerde aşağıda belirtilen ödeme harçları kesilir, kaldı ki yetkile merciin bu harçlar konusunda herhangi bir etkisi yoktur: 50 Euro'ya kadar olan ödemelerde 3,50 Euro, 50 - 250 Euro arası ödemelerde 4,00 Euro, 250 - 500 Euro arası ödemelerde 5,00 Euro, 500 Euro ila 1.000 Euro arası olan ödemelerde 6,00 Euro, 1.000 Euro ila 1.500 Euro arası olan ödemelerde 7,50 Euro masraf harcı klesilir.

Bedarfsgemeinschaft (İhtiyaç Topluluğu)

İhtiyaç Topluluğu genelde aile ile eşit mıameleye tabi tutulabilir. Bu topluluğa çalışan hizmet hak sahipleri, sürekli olarak birlikte yaşamayan evli eşlerin hizmetten dolayı çalışan hak sahipleri, aynı bir ev içerisinde çalışan hak sahibi ile birlikte yaşayan şahıs, ki bu şahsın değiştirilebilen arzuyu kabul etmesi, sorumluluğu karşılıklı olarak taşıması ve karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı olması gerekir ("evliliğe benzer" bir ortak yaşam tarzı), sürekli olarak ayrı yaşamayan hayat arkadaşları ve ev içerisinde yaşamlarını sürdüren ve hizmete dair çalışan hak sahibinin veya partnerlerin evli olmayan çocukları, bu çocukların 25 yaşını doldurmamış olması gerekir. Çocuklar ihtiyaçlarını kendi gelirleri ile sağlayabildiklerinde veya kendilerinin bir çocuğu olduğunda bu çocuklar ihtiyaç topluluğuna ait değildir. Bu durumlarda kendi çocuğu ile birlikte kendi ihtiyaç topluluğunu oluşturur. Şayer ebeveynler çalışmıyorsa, buna rağmen çocuklardan biri en az 15 yaşında olup, çalışabilir ise, bu durumda 25 yaşın altındaki çocukları ile birlikte ihtiyaç topluluğunu oluşturur.
Reşit olmayan çocuklar, ihtiyaçlarını kendi gelirleri ile karşılayabilirse veya sadece bir tek çocuk söz konusu olursa, bu çocuklar ebeveynlerinin ihtiyaç topluluğuna dahil edilmezler. Bu durumlarda kendi çocukları ile birlikte kendi ihtiyaç topluluğunu oluşturur. Ebevenler çalışamayacak bir durumda ise, en azından 15 yaşında olan ve çalışan bir çocuk söz konusu ise buna rağmen reşit olmayan çocukları ile birlikte bir ihtiyaç topluluğu oluşturur.

Bescheide und Rechtsbehelfe (Kararlar ve İtirazlar)

Jobcenter tarafınızdan talep edilen hizmetler ve daha sonra yapılacak değişiklik kararlarını yazılı olarak bildirir. Şayet hizmet azaltıldığında veya ödemenin tamamen durdurulması gerektiğinde veya haksız yere hizmet aldığınızda ve geri ödemeniz gerektiğinde dilekçemiz gereği yerine getirilmediğinde veya tamamen yerine getirilmediğinde bu durum size yazılı bir karar ile bildirilir.

Tercih edilmek üzere

E

p>B

Eingliederungsvereinbarung (Birleştirme anlaşması)

Jobcenter'de iş hayatında birleşmenin (entegrasyonun) nasıl yapılacağı konusu, sizinle muhatap partnerinizin arasında yapılacak bir anlaşma ile tespit edilir. Belirlenen bu birleşme anlaşması, bu düşünceye katıldığınız konusunu tespit eder. Yasal olarak istenilen birleşme anlaşması altı ay için yapılmalıdır, ihtiyaç halinde uyum sağlanmalı ve anlaşılan sürenin bitiminden sonra devam ettirilmelidir.

Einkommen (Gelir)

II. İşsizlik parası ve sosyal para, kendi yaşam nafakasını ve kendisi ile birlikte aynı ihtiyaç topluluğunda bulunan ve kendi gücü ile yeterli güvencesi olmayan kişilere sadece ödenir. Bu nedenle öncelikle ihtiyaç toplulukları üyelerinin belirli şartlar dahilinde gelirleri ve mal varlıkları dikkate alınır. Bir ihtiyaç topluluğuna, sizin ve partnerlerinizin yanı sıra evli bulunmayan çocuklarınız veya kadın veya erkek partnerinizin çocukları ve de ev içinde yaşadığınızda veya 25. yaşını doldurmadığınızda siz de dahil bulunmaktadır. Bu nedenle dilekçede ve gelir vergisi beyannamesinde, kazanç belgesinde ve gelir durumlarına ev içerisinde yaşayan diğer şahısların durumu sorulur.

Gelir durumuna, örneğin serbest veya serbest olmayan çalışmalardan elde edilen para gelirleri, yedek para hizmetleri, örneğin işsizlik parası veya hastalık parası, sermaye ve faiz gelirleri veya kiralardan ve işletmelerden alınan paralar, nafaka hizmetleri, çocuk parası, emekli maaşı ve hisse senetleri gelirleri dahildir.

Einstiegsgeld (İşte yükselme parası)

Sosyal sigortalara tabi veya serbest olan bir çalışmaya başlarsanız, Jobcenter size yardım ihtiyacınızın aşılması için size zamanlama olarak bir yardım ödeyebilir, yani işte yükselme parası. Jobcenter'deki muhatap partneriniz iş piyasasının birleştirilmesi için yükselme parasının ödenip ödenmeyeceği, hukuki bir talep hakkının konusunda karar verir. Bu para azami 24 ay süre ile işsizlik parasına ilaveten ödenir. Paranın miktarı, işsizliğin daha önceki süresi ve icarı dahilinde mevcut bulunan ihtiyaç topluluğunun boyutuna göre düzenlenir.

Erwerbsfähig (bir işte çalışma)

Çalışabilen kişiler, en az 15 yaşında olan, ancak 65 yaşını* ) doldurmamış ve genel iş piyasasının bilinen şartlarına göre her gün en az üç saat çalışabilen ve belirli bir süre hastalık veya engellilik durumundan dolayı çalışma engeli bulunmayan kişilerdir. Belirli bir süre geçiçi olarak çalışamayan kişi olsa dahi (örneği üç yıl süre ile çocuk eğitiminden dolayı veya okula gittiği için) bu kişiler çalışabilir olarak geçerli olur.

*) 1.1.1947 tarihinden itibaren doğan kişiler için kademeli bir şekilde 67 yaşına kadar uzar.

Tercih edilmek üzere

F

Freibeträge für Vermögen (Mal varlığı için serbest meblağlar)


Genel serbest meblağ

Bitirilmiş her yaşam yılı için siz ve partneriniz 150 Euro tutardan azami olan 9.750 Euro tutara kadar temel serbest meblağ verilir, ancak en azında 3.100 Euro verilir. 1. Ocak 1948 yılından önce dünyaya geldiğinizde, bitirilmiş her yaşam yılı için 520 Euro tutarında bir meblağdan azami 33.800 Euro'ya kadar serbest meblağ ödenir. Reşit olmamış çocuklar için serbest meblağ 750 Euro'dur. Buna ilaveten 750 Euro tutarında serbest bir meblağ ihtiyaç topluluğunda yaşayan hizmete hak kazanmış her hak sahibi için kendisinin gerekli ihtiyaçları için ilave edilir.

Altersvorsorge (Yaşlılık bakımı)

Mal varlığı olarak, hasılatlar dahil olmak üzere bilinen Riester Sözleşmelerine ait tasarruflar hesaba katılır. Şartlar: İş sahibi yaşlılık bakım servetini zamanından önce kullanmamalıdır. Yaşlılık bakımına hizmet edecek diğer mal varlığı 750 Euro'ya kadar her miktar için çalışan hizmet hak sahibinin ve partnerinin beher doldurulan her yaşam yılı için hesaptan muaf tutulur. Toplam muaf tutulan meblağ azami 48750 Euro'dur ve 31.12.1957, daha doğrusu 31.12.1963 tarihinden sonra doğanlar için en fazla 49500 Euro'ya, daha doğrusu 50.250 Euro'ya arttırılır. Şart: Vefat etmeden önce değerlendirme sözleşmeli olarak gayrı kabili rücu olarak yapılmış olmalıdır. Muafiyet meblağını aşan sözleşmeli akit meblağı Sigorta Sözleşme Kanununun 165. maddesi 3. fıkrasına göre caiz değildir.

Tercih edilmek üzere

G

Geldauszahlung (Para ödemesi)

Genelde temel güvence için gerekli hizmetler ücretsiz olarak Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki bir bankada bulunan hesaba havale edilir. Merkezi bir kredi heyetinin (ZKA) tavsiyesi üzerine vatandaş grupları için cari hesap tutan her banka her vatandaş için cari hesap (alacak hesabı) tutar. Bunun için münferit hallerde özel sebeplerin olmaması gereklidir. Para havalesi alabilmek için hesap sahiplerinin veya bir müşterek hesapta en azından fazla sahiplerinin bulunması gerekir. On Euro'nun altında münferit meblağlar ödenmez, bilakis meblağ aşana kadar hesapta para toplanır. Ancak altı aydan fazla bir süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmazsa, on Euro'nun altındaki bir meblağ da ödenir.

Tercih edilmek üzere

H

Hilfebedürftig (Yardıma muhtaçlık)


Geçiminizi tamamen veya kısmen yeterli bir derecede dikkate alınacak bir gelirle veya servetle garanti altına almamanız durumunda ve diğerlerinden, özellikle yakınlarınızdan veya diğer sosyal hizmetlerin yetkili mercilerinden temin etmediğinizde yardıma muhtaçsınız demektir. Şayet bir ihtiyaç topluluğunda yaşıyorsanız, partnerinizin geliri veya mal varlığı dikkate alınacaktır.
Aileleri ile birlikte veya ailenin bir parçası ile ihtiyaç topluluğunda yaşayan ve geçimini kendi geliri ile veya serveti ile sağlayamayan ve evli olmayan çocuklarda ailelerin veya ailenin bir parçasının gelir durumu veya ihtiyaç topluluğunda yaşayan bir partnerin veya orada yaşayan erkek partnerin gelir veya servet durumu dikkate alınır.

Tercih edilmek üzere

K

Kinderzuschlag (Çocuk zammı)

Çocuk zammına hak ve taleplere, kendi gelirleri ile gerçi II. işsizlik parası veya sosyal paranın miktarı kadar kendi asgari ihtiyacını finanse edebilen, ancak hiçbir zaman veya kısmen kendi evi içerisinde yaşayan ve henüz 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan çocukların ev içerisinde asgari ihtiyacını karşılayamayan az gelir sahibi ailelere verilir. Çocuk zammı her çocuk için ayda 140 Euro'ya kadardır; Bu çocuk zammı en uzun 36 takvim ayına kadar ödenir. Çocuk zammının yetkili aile sandığı nezdinde talep edilmesi gerekir. II.İşsizlik parasına ve sosyal paraya hak ve talebi bulunan aileler ilaveten çok zammı alamazlar.

25 yaşını doldurmamış bulunan, aile parçası ile birlikte aynı ev içerinde yaşayan ve evli olmayan çocukların bulunduğu ve bu çocuklar için çocuk parası alan aile parçası hak ve talep sahibidir. Ebeveynlerin en azından gelirleri ve mal varlıkları bulunmalıdır, bu durum kendilerine asgari ihtiyacı sağlar (alt sınır meblağı). Kendilerinin gelirleri ve mal varlıkları aynı zamanda kendi asgari ihtiyaçlarından ve reşit olmayan çocuklar için noksansız çocuk zamandan (üst sınır meblağı) doğan toplam meblağı geçmemelidir.

Bir çocuğun kendi geliri veya mal varlığı yoksa, bu durum çocuk zammını azaltır. Kendi gelirinin ve mal varlığının düşülmesinden sonra bir çocuk zammı meblağı artarsa, alt meblağı aşan ve aileye ait bulunan gelir ve mal varlığı hesap edilerek ilave edilir. Bu arada çalışmadan elde edilen gelirin yüzde 70'i kesilir ve ebeveyn ait bunan diğer gelirler ve mal varlıkları tam miktarları kadar kalır.

Kranken- und Pflegeversicherung (Hastalık ve Bakım Sigortası)

II. İşsizlik parasının alınması esnasında, aile sigortası çerçevesinde herhangi bir sigorta mümkün değilse, esasen yasal hastalık sigortası ile sosyal bakım sigortasının içinde zorunlu olarak sigortalı bulunmaktasınız. Götürü olarak hesaplanan hastalık ve bakım sigortası primlerini Jobcenter yasal olarak öngörülen miktarda öder. Ancak bundan istisna olan durumlar, II. İşsizlik parasının kredi olarak veya sadece ev veya hamilelik ve doğum dahil olmak üzere giysi parasının iade edilmesi olayında kullanılmasıdır. Jobcenter esas itibarıyla sizi yasal hastalık sandığına kaydeder. Bu hastalık sandığında daha önceden hastalık ve bakım sigortanız vardı.
Talep edilen hizmet daha önceden onaylanmış ise, Jobcenter bundan sonra sizi sigortalı yapar. Sigortanız geriye rücu etmek suretiyle hizmetleri aldığınız ilk gün başlar. Müracaat dilekçenizi gecikmeli olarak verdiğinizde veya dilekçenizin işleme alınması uzun süre devam ettiğinde bu hususu özellikle dikkate almanız gerekir. Bu süre zarfında hastalık sandığından hizmet alıyorsanız, hastalık sandığınız ile kendiniz ve yakınlarınız için geçici bir sigortası konusunda bir anlaşma yapmanız gerekmektedir. Haksız yere hizmet almanız durumunda ilgili merciinize fazla ödenen hizmetler hakkında hastalık ve bakım sigorta primleri konusundaki primleri iade etmeniz gerektiğini hesaba katmanız gerekir.

Krankenkassenwahl (Hastalık Sandığı Seçimi)

II. İşsizlik parasını almadan önce yasal bir hastalık sandığında üye olmadınız ise, zira örneğin sosyal yardım aldınız, lütfen bir hastalık sandığına müracaat ediniz ve en kısa zamanda ilgili üyelik belgesini ibraz ediniz.
Hastalık sandığına girişi temin eden veya ilgili işletme veya birlik hastalık sandığının tüzüğü işletmenin yabancısı olan üyeleri kabul ederse, daha önce bir işletmede çalışmış iseniz, bu durumda bulunduğunuz bölgenin Genel Mahalli Hastalık Sandığını (AOK), eşinizin hastalık sandığını, sizin oturma mahalli için yetkili yedek sandığı veya İşletme veya Birlik Hastalık Sandığını seçiniz. Şayet hastalık sandığı seçmezseniz, size Jobcenter tarafından tercih edebileceğiniz bir hastalık sandığı önerilir.

Kündigung und Wechsel der Krankenkasse (Hastalık Sandığının feshi ve değiştirilmesi)


Şayet şimdiye kadar üyesi bulunduğunuz hastalık sandığını zamanında değiştirmek istiyorsanız, başka bir hastalık sandığı seçebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz bu hastalık sandığına en az 18 ay süre ile bağlı bulunmaktasınız. Üyelik durumunuzu ertesi ayın sonunda feshedebilirsiniz. Şayet sizin hastalık sandığınız bir defaya mahsus olmak üzere ek bir prim tahakkuk ettirirse, tahakkuk ettirilen bu ek primi arttırırsa veya şimdiye kadar ödenen primi azaltırsa, bundan özel fesih hakkınız doğmaktadır.

Hastalık sandığının seçimine ilişkin geçerlilik hakkındaki karar, Jobcenter'e ait olmayıp, sadece hastalık sandığına aittir. Zirai bir hastalık sandığının üyesi olarak başka bir hastalık sandığına değişiklik yapamazsınız. Hastalık sandığının değiştirilmesi halinde ilgili merciinize îyeni bir üyelik belgesini ibraz ediniz. Size ait bulunan Onaylama veya Değişiklik Kararından hangi hastalık sandığı nezdinde sigortalık olduğunuzu çıkarırsınız. Jobcenter tarafından hizmet alımının başlangıcı, sonu ve muhtemel ara vermeler hastalık sandığınıza bildirilir.

Tercih edilmek üzere

L

Leistungen (Hizmetler)

Temel güvencenin hizmetleri olarak iş arayanlar için hizmetler, bankalar ve aynî hizmetler mevcuttur. İş arama durumu esnasında en önemli hizmetler, aracı olma ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli olarak münferit durumlarda himaye (durum yöneticiliği), müracaat masrafları ile kendini takdim etme görüşmesi esnasında seyahat masraflarının iade edilmesi, iştirak etme ve antreman önlemleri, mobilite yardımları, mesleki eğitimin teşvik edilmesi, iş hayatında engelli insanlara yardım etme, işveren nezdinde birleşme yardımları, iş sağlama önlemleri, iş fırsatları, infra strüktür önlemleri ile aracılık işleri.
Ancak, meslek yaşamına olan yükselmekte yardımcı olması gereken bazı hizmetler de mevcuttur: Örneğin reşit olmamış veya engelli çocukların himaye edilmesi veya bunların yakınlarının ev içerisindeki bakımı, borçlu ve arama danışmanlığı, psiko sosyal himaye, işe giriş esnasında yükselme parası veya serbest çalışma ve Yaşlılık Kısmi Kanuna göre hizmetler. En son olarak dile getirilen hizmetlerden dolayı herhangi bir hukuki talep hakkı yoktur.

Leistungsanspruch (Hizmet hak ve talepleri)

II. İşsizlik parasına, çalışmakta olan ve hizmet almaya hak sahibi olan bütün şahısların hak ve talepleri vardır, bu şahısların en az 15 yaşında ve en fazla 65 yaşında* olması gerekir. Bu şahısların Almanya Federal Cumhuriyeti'nde oturması gerekir. Oturma hakkı sadece iş arama amacına dayalı yabancılar, bunların aile üyeleri ve iltica aday kanununa göre hizmet hak sahibi yabancılar için bir istisna teşkil eder. Diğer yabancıların ilaveten işe girme izni olması veya kendilerine izin verilmesi gereklidir.

Örneğin belirtilen bir ihtiyaç topluluğunda çalışan bir hizmet alıcısı ile birlikte yaşamakta olan şahıslar hizmet alabilirler. Yaşından dolayı emekli maaşı almakta olan, sigorta hizmeti alan veya örneğin memur maaşı alan veya altı aydan fazla bir süre ile yatarak tedavi gören, örneğin bir hastaneye yatırılanlar herhangi bir hizmet almazlar. Tutuklu bulunan kişilerin de keza hizmet almaya hak ve talepleri yoktur. Keza eğitim altında bulunanlar, öğrenciler ve üniversite öğrencileri genelde hizmet almazlar. Muhatap partnerinizin onayı olmaksızın ev bölgenizin dışında oturduğunuz takdirde hizmete hak ve talebiniz yoktur. Bölgede her şekilde bulunmamanız halinde bu durumu önceden lütfen muhatap partneriniz ile görüşünüz.

*) 1.1.1947 tarihinden itibaren doğan şahıslar için kademeli olarak 67 yaşına kadar uzatılır.

Leistungsdauer (Hizmet süresi)

Yardıma muhtaçlık gibi sürekli hak ve talepler mevcut olduğu takdirde, II. İşsizlik parası zamanlama olarak sınırsız olarak verilir. Yardıma muhtaçlık durumunu kontrol edebilmek amacı ile öncelikle bu hizmetler sadece altı ay süre ile onaylanır. Ancak II. İşsizlik parasının alınmasına ilişkin dilekçenin verilmesi esnasında yardıma muhtaçlık durumu sadece kısa süreli görülürse, buna uygun olarak onaylama süre kısaltılır. İstisnai hallerde ise uzatma da mümkündür.

Leistungsmissbrauch (Hizmetin suiistimal edilmesi)

Hizmetlerin suiistimal edilmesi diğer hususların yanı sıra elektronik bilgisayarların modern metotları ile -keza diğer resmi makam ve merciiler ile işbirliği yaparak- giderir, baskılar ile takip edilir ve vergi ödeyen toplumu korumak üzere cezalandırılır.

Tercih edilmek üzere

M

Mehrbedarfe (Fazla ihtiyaçlar)


Fazla ihtiyaçlar kavramı ilave masraflar için bulunmaktadır, bu masraflar belirlenen normal ihtiyacın dışındaki ödenen masraflardır. Bu masraflar belirli şartlar dahilinde götürü meblağlar şeklinde ödenebilir -örneğin 13. hamilelik haftasından itibaren anne olacaklar için, yaşına ve çocuk sayısına bağlı olarak tek başına eğitim verenler için, engelli insanlar veya tıbbi sebeplerden ötürü ispatlanarak masraflı bir beslenme gerektiğinde özel beslenme durumu içindir. Geçinmek için bu fazla ihtiyaç masraflarının yekünü, genel ihtiyaç masraflarının üzerine çıkamaz.

SGB II 7. maddesi 5. fıkrası hükümlerine göre geçimlerini güvence altına alınmasına yönelik hizmetlerin söz konusu olmadığı eğitim görenler ve üniversite öğrencileri, buna rağmen fazla ihtiyaçları için yardıma ihtiyaçları bulunduğunda kendilerine yardım edilir (SGB II 21. maddesi 4 fıkrası ve 7. maddesine göre fazla ihtiyaçlar olmaksızın). Bu husus örneğin tek başına eğitim gören üniversite öğrencilerini ilgilendirmektedir.

Bununla ilgili daha fazla açıklama Studentenwerks Oldenburg İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Meldepflicht (Bildirim yükümlülüğü)

İş arayanlar için temel ihtiyaçlarına ait hizmetleri talep ettiğiniz bir zaman esnasında yetkili merciinize veya sair bir makama şahsen başvurmaya ve gerektiği takdirde talep edildiği takdirde doktor veya psikolojik muayeneye tabi olma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Böyle bir talep, hizmet işlem usulünde kararların hazırlığını ve hizmet şartlarının kontrolünü, yani yardıma muhtaçlık durumunu sağlar. Jobcenter hastalık halinde bildirim talebinin iş göremezliğin birinci gününe denk gelmesini tayin edebilir. Bundan sonra iş göremezliğin birinci gününü şahsen bildirmekle yükümlü bulunmaktasınız. İtiraz veya dava işlemi esnasında bu bildirim yükümlülüğü kendiniz için talep ettiğiniz hizmet süreleri için geçerlidir. Şayet herhangi bir engeliniz bulunuyorsa, lütfen hemen bağlı bulunduğunuz merciinize bilgi veriniz ve herhangi bir engel çıkmaması için sebebini beyan ediniz.

Mietschulden (Kira borçları)

Kira borçları bir kredi çerçevesinde ödenebilir. Burada belirtilmesi gereken önemli şart, aksi takdirde evsiz kalma durumunun dile getirilmesidir.

Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten (Etkinlik ve bildirme yükümlülüğü)

Hizmet hak ve taleplerinizi kontrol etmek ve tespit edebilmek amacıyla, izin de etkinliğiniz gereklidir. Hizmet için bir anlam taşıyan ve dilekçe formunda yazılı bulunan bütün gerçekleri beyan etmeniz gerekir. Üçüncü şahısların vermesi gereken bilgiler gerekli olursa, bu bilgilerin bu şahıslar tarafından bilgi merciine verilmesi gerekir. Resmi belge veya ispatlayıcı belge mahiyetinde bulunan belgeler gibi delillere ihtiyaç olursa, bunların tanımlanması veya şahsen sizin tarafınızdan ibraz edilmesi gerekir. Bunların haricinde daha sonra verdiğiniz bilgilerle ortaya çıkacak beyanlara ilişkin olarak bütün değişiklikleri derhal ve talep etmeksizin bildirmekle yükümlü bulunmaktasınız. Sadece bu şekilde doğru miktarda hizmet bedelleri ödenebilir veya fazla ödemeler engellenebilir. Bu durum, geriye rücu ederek hizmeti etkileyen örneği emekli maaşının geriye yönelik olmak üzere onaylanması, değişiklikler çıktığında bu husus için de geçerli olur.

İster serbest veya çalışmalara yardımcı olan aile üyeleri olsun, bir mesleki işe başladığınızda, bu durumu hemen bildirmeniz gerekir. Diğer kişilerin vaatlerine kanmayınız, işe başladığınızda bu durumu hemen bildiriniz. Bununla ilgili olarak siz şahsen bu durumla ilgili olarak yükümlü bulunmaktasınız. Siz çalışan bir hizmet hak sahibi olarak iş göremez durumda hastalanırsanız ve tekrar is göremez durumda olursanız, annelik parasını veya benzeri hizmetleri talep ederseniz veya bunları alırsanız, her çeşit emekli maaşı alırsanız, özellikle azalan çalışma gücünden dolayı bir maaş talebinde bulunursanız veya alırsanız veya adresiniz değişirse, lütfen bütün bunları en kısa zamanda bildiriniz.

Evlendiğiniz takdirde, evlilik müessesesine benzeyen bir topluluk veya (hayat) partnerliği kurduğunuzda veya partnerinizden ayrıldığınızda, geliriniz veya mal varlığınız, daha doğrusu eşinizin geliri veya mal varlığı, partnerinizin veya hayat arkadaşınızın ve bunların yakınlarının geliri ve mal varlıkları ihtiyaç topluluğunda değişirse, size veya eşinize, partnerinize veya hayat arkadaşınıza mal varlıklarından dolayı gelir alacak kaydedilirse (örneğin faizler, gelir) veya vergi iadeleri alırsa, bunları bildiriniz. Lütfen şu hususu da dikkate alınız ki, yeni bir ev hakkında sözleşme akit ettiğinizde, önceden yeni evin masrafları hakkında Jobcenter'den güvence almanız gerekir.

Lütfen bütün değişiklikleri en kısa zamanda bildiriniz ve bunların tam ve noksansız olmasına ve beyanların doğruluğunu dikkate alınız. Bu etkinlik yükümlülüğünün dikkate alınması özellikle kendi menfaatiniz icabıdır. Şayet noksan, daha doğrusu yanlış beyanlarda bulunursanız veya değişiklikleri, daha doğrusu bunları derhal bildirmediğinizde, gerektiği takdirde haksız yere ödenen hizmetleri iade etmekle kalmayıp, aynı zamanda asayişe ve usule aykırılıktan dolayı hakkınızda ceza davası açılır. Aynı yükümlülükler ihtiyaç topluluğunda yaşayan yakınlar, daha doğrusu yasal temsilciler için de geçerlidir. İhtiyaç topluluğunun yakınları için bildirim yükümlülüğü, ihtiyaç topluluğunun temsilcisi tarafından yerine getirilebilir.

Tercih edilmek üzere

N

Notfälle (Acil durumlar)

Özel yaşam durumlarında acil durumları bertaraf etmek için aynî veya para hizmetleri bir kredi şeklinde verilebilir. Bu kredi aylık düzenli hizmetlerin ödenmesi esnasında kesinti olarak itfa edilir.

Tercih edilmek üzere

P

Pfändung (Haciz)

1.1.2012 tarihinden itibaren örneğin II. İşsizlik parası gibi sosyal hizmetler direkt hesabınıza yattıktan sonra hesabınızdan haczedilebilir. Şimdiye kadar olan 14 gün koruma süresi iptal edilmiştir. Haciz koruması sadece haciz koruma hesabı (P-hesabı) için geçerli bulunmaktadır. Hesap sahiplerinden her biri kendi hesabını bir P-hesabına dönüştürebilir. Otomatik olarak halen 1.028,89 € tutarında bir meblağ koruma altına alınmıştır. Bu temel muafiyet meblağı, nafaka hak sahibi kişiler (örneğin eşler veya çocuklar) aynı ev içerisinde yaşadıklarında artık kaydetmektedir.

Jobcenter hesaplarında haciz işlemleri bulunan veya hesaplarında haciz işlemini hesaba katan II. İşsizlik parası alan kişilere kendi bankalarından haciz koruma hesapları hakkında olumlu ve olumsuz bilgi almaları tavsiye edilir.

Tercih edilmek üzere

R

Regelbedarf (Düzenli ihtiyaç)

Belirtilen düzenli ihtiyaca, beslenme, vücut bakımı, ev işleri ve günlük yaşamın ihtiyaçlarının yanı sıra kültürel toplumsal yaşamın katkısı da dahil edilir. Bu ihtiyaç sürekli ve bir defaya mahsus olmak üzere günlük yaşamın masraflarını götürü olarak karşılar. Tam yaşam ihtiyacı tek başına yaşayanlara, tek başına eğim verenlere ve reşit olmayan partnerleri bulunan şahıslara da verilir. Düzenli ihtiyaç miktarı hakkındaki bilgileri burada bulacaksınız.

Tercih edilmek üzere

S

Sachleistungen (Aynî hizmetler)


Düzenli ihtiyaçlar, komple veya kısmi olarak aynî hizmetler olarak alacak şeklinde sağlanabilir, ödenen hizmetler ekonomik sıkıntıdan dolayı çabuk bir şekilde harcanır. Hizmet bedelleri tekrar edilerek ödeme yapıldıktan sonra kullanıldığında ekonomik sıkıntı bu durumda başlar. Sizin yaşam tarzınızın masrafları hakkınız bulunan hizmet bedeline uygun değilse ve bundan dolayı ilave bir kredinin verilmesi konusunda talepte bulunursanız, bu durum bunun için de geçerli olur.

Sanktionen (Zorlatıcı tedbirler)

Teşvik esasının yanı sıra, teşvikin esası da eşit haklara sahiptir. Bu sebepten dolayı yardım ihtiyacının kaldırılması için somut adımlar atmakla yükümlü bulunmaktasınız. Bu şekilde çalışamaz durumun sona ermesinden sonra uğraş vermeniz gereklidir ve bu hedefe destek olacak bütün önlemleri aktif olarak almak zorundasınız. Önemli bir sebep olmaksızın bu yükümlülüklerinizi yerine getirmezsiniz, burada sonuç olarak hizmetlerin kısaltmaları veya hatta bunların verilmemesi gibi sonuçlar ve zorlatıcı tedbirler ortaya çıkabilir. Bu durum diğer yükümlülük ihlalleri durumu için de geçerlidir, örneğin birleşik tedbirlere ara verilmesi veya kayıt talebinin ihlal edilmesi.

Sanktionen bei pflichtwidrigem Verhalten (Yükümlülüğe aykırı usullerde zorlatıcı tedbirler)

Hukuki sonuçlara ilişin açıklamaları ve nasihat reddederseniz, size teklif edilen bir birleşme anlaşmasını yaparsanız, birleşme anlaşmalarına ait yükümlülükleri yerine getirirseniz, uygun bir iş, eğitim veya iş fırsatı (iş tedarik önlemleri) veya 15a maddesine göre (işsizlik durumunun bildirilmesinden sonra derhal iş teklifi) uygun bir teklif veya sair birleşme anlaşmasına uygun tedbirin alınması veya bunu devam ettirme veya kamu menfaati icabı belirlenen bir işi yapma durumlarda zorlatıcı tekbirler ortaya çıkar. Zorlatıcı tedbirlerin ortaya çıkması durumunda aylık düzenle hizmetler birinci kademede yüzde 30 azaltılır.

18. yaşını doldurduktan sonra gelirinizi veya mal varlığınızı azaltma düşüncesinde olursanız, II. İşsizlik parasının arttırılması talebinde bulunursanız, size yapılan uyarıcı açıklamalara rağmen ekonomik olmayan durumlarınız değişmediğinde, örneğin devamlı surette haksız yere yüksek telefon ve elektrik masraflarınız varsa, işsizlik parası almıyorsanız, kapalı olan devreden dolayı bu durum son bulmuştur veya kapalı devrenin gereğini yerine getirmek için şartlar oluşmamışsa, ki bunlar işsizlik parası talebinin durmasına veya iptal edilmesine sebebiyet verir, bu durumlarda da zorlatıcı tedbirler ortaya çıkar.

Sanktionen bei Abbruch von Eingliederungsmaßnahmen (Birleşme önlemlerine ara verilmesi halinde zorlatıcı tedbirler)


İş konusunda birleşmeden dolayı uygun önlemlere ara verirseniz veya bu duruma sebebiyet verdiğinizde yükümlülük ihlali söz konusudur. Örneğin kabahatli olarak önlemlerin alınmasını ihlal ederseniz, önlem başarısını tehlikeye atarsanız veya önlemi alana karşı güven olayı oluşmamışsa bu durum da söz konusudur. Örneğin sürekli olarak mazeretsiz bir şekilde gelmeme veya ders veya işletme yönetmenliğinin önemli derecede aktasalması.

Sanktionen bei Verletzung der Meldepflicht (Kayıt yükümlülüğünün ihlali halinde zorlatıcı tedbirler)


Bir mercii nezdinde şahsen müracaat etmeniz veya bir doktor veya psikolojik muayene termini konusunda bu termine gelmediğinizde, önemli bir sebep göstermediğinizde ve de II. işsizlik parası önlem alınan düzenli ihtiyacın yüzde onu kadar kesildiğinde, size bu yönde talep gelir.

Sanktionen bei wiederholter Pflichtverletzung (Tekrarlanan yükümlülük ihlali esnasında zorlatıcı tedbirler)

Yükümlülüğün ilk defa ve tekrarında ihlali halinde II. işsizlik parası yüzde 60 azaltılır. Yükümlülük her defasında ihlal edildiğinde II. işsizlik parası böyle durumlarda yüzde 100 olarak azaltılır, yani artık hizmet bedelleri ödenmez. Daha önceden oluşan zorlatıcı tedbirler süresinin başlangıç tarihi bir yıldan daha uzun bir süre devam ederse, tekrarlanan yükümlülük ihlali başlamış sayılır. Bütün münferit durumlar dikkate alındığında, bilahare yükümlülüklerin yerine getirileceği izah edilirse, çalışabilir durumda olan yardıma muhtaç kişi için esas alınan düzenli hizmet bedelleri yüzde 60 azaltılarak sınırlı tutulabilir. II. işsizlik parasının yüzde 30'dan daha fazla azaltılması halinde yetkili mercii uygun bir ölçüde tamamlanan aynî hizmetleri veya parasal hizmetleri sağlayabilir, yardıma muhtaç olan kişi ihtiyaç topluluğunda reşit olmayan çocukları ile birlikte yaşadığı takdirde, bunu yapmak zorundadır.

Sanktionsdauer (Zorlayıcı tedbirlerin süresi)


Aradan geçen devre esnasında zorunlu ihlalin sona ermesine bağımlı olmaksızın, bir düşüş kaydedilir veya hizmetlerin kesilmesi üç ay sürebilir. Bu süre esnasında yeniden bir yükümlülük ihlali söz konusu olursa, bu üç aylık zorlatıcı tedbirler süresi yürürlüğe girer. Bu durum da kısmen birincisi ile kesişir.

Sanktionen bei Sozialgeld (Sosyal parada zorlayıcı tedbirler)

Sosyal para alanlarda, merciin talebi üzerine şahsen müracaat ettiğinizde ve gerekliği takdirde bir doktor veya psikolojik tedaviye gittiğinizde, talep edilmesine ve yazılı olarak hukuki sonuçlarının anlatılmasına rağmen yükümlülüklerinizi yerine getirmediğinizde zorlatıcı tedbirler ortaya çıkar. 18. yaşınızı doldurduktan sonra gelir veya mal varlığınızın düşmesi (azalması) sosyal paranın arttırılması için talepte bulunmak üzere veya hukuki sonuçlarının ikaz edilmesine ve bozuk olan ekonomik durumunuzun düzelmemesine rağmen zorlatıcı tedbirlerin ortaya çıkmasını hesaba katmanız gerekir.

Sanktionen - wichtiger Grund (Zorlatıcı tedbirler - önemli sebep)


Tutum ve davranışlarınız için önemli bir sebebiniz varsa, zorlatıcı tedbirler ortaya çıkmaz. Bireysel menfaatlerinizin toplumun menfaatleri ile sizin lehinize olmak üzere özel bir ağrlığı varsa, bu durumda önemli bir sebep var demektir. Uygunluluğun açık ve seçik hükümleri nedeniyle, çalışmanın reddedilmesine ilişin önemli sebepler, sadece istisnai durumlarda kabul edilebilir. Bir işin yapılması, üç yaşında bir çocuğun eğitimini tehlikeye atarsa, bir yakının bakımı mir işin yapılması ile anlaşılırsa ve bir bakım diğer bir şekilde güvence altına alınabilirse veya siz belirli işler için bedeni, ruhi veya manevi olarak bu durumda değilseniz, bu önemli sebepler mevcut demektedir.

Yeni işyerine olan mesafe fazla süre harcanmasına neden olursa, uygun olmayan iş şartlarıma göre bir çalışma teklif edildiyse veya yaptığınız çalışmalar şimdiki niteliğinize uygun olmazsa, bu durumda önemli bir sebebiniz yok demektir.

Şayet 15 yaşından 25 yaşın altına kadar olan bir yaşta olursanız, yükümlülük ihlalinde zorlatıcı tedbirlerin süresi için kayıt ihlali istisna olmak üzere, iş arayanlar için temel güvenceden herhangi bir para ödemesi yapılmaz. Geçiminiz için tamamlayıcı yardımlardan dolayı hak ve talebiniz de bulunmamaktadır. Bu durumda sadece ev ve kalorifer masrafları kabul edilir ve bu masraflar düzenli ve direkt olarak ev sahibine ödenir. Bunun yanı sıra tamamlayıcı mahiyette olmak üzere aynî veya parasal hizmet bedelleri alırsınız. Yükümlülük ihlalinin tekrarlanması halinde II.işsizlik parası yüzde 100 azaltılır. Münferit durumların bütün halleri dikkate alınarak yardıma muhtaç bulunan ve çalışan kişilerin bilahare yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan etmesi halinde yetkili mercii ev ve kalorifer için gerekli masrafları karşılar. Keza ilgili mercii münferit hallerin durumlarını dikkate alarak altı haftalık zorlatıcı tedbir süresini kısaltabilir.

Sozialgeld (Sosyal para)


Sosyal Kanun Kitabının (SGB XII) 12. Kitabına göre herhangi bir hizmet bedeline hak ve talebi olmadığında çalışan bir hizmet bedelinin hak sahibi ile birlikte ihtiyaç topluluğunda yaşayan ve çalışmayan hizmet bedeli hak sahibi geçiminin temin edilmesi ve güvence altına alınması için hizmet bedeli olarak sosyal para alır. Hak ve talep sahibi olan kişiler, süreli olarak kısmi veya tamamen çalışma gücünün azalmasından dolayı emekli maaşı alan kişilerdir. Sürekli olarak tamamen çalışamaz durumunun azalmasından dolayı emekli maaşı alan ihtiyaç topluluğunun üyeleri ve 65 yaşını dolduran kişiler* sosyal para almaya hak sahibi değildir.

Sosyal para, geçim güvencesi hizmetleri, geçim esnasında fazla ihtiyaç hizmet bedellerini, ev ve kalorifer hizmet bedellerini ve münferit hallerde çevrilemeyecek ihtiyacın mevcut olması halinde kredi verilmesini sağlar. Düzenli hizmet bedellerinin miktarı ve fazla ihtiyaçlar, II. işsizlik parasına uygundur.
*) 1.1.1947 tarihinden itibaren doğan ve kademeli bir şekilde 67 yaşına kadar uzatılır.

Tercih edilmek üzere

U

Umzug (Taşınma)

Bir taşınma halinde Jobcenter ev tedarik masraflarını, taşınma masraflarını ve kira depositolarını sizin için üzerine alabilir. Bununla ilgili olarak ancak sözleşme yapılmadan önce yeni ev sahibi ile birlikte şimdiye kadar yetkili bulunan yetkili mercii nezdinde yeni ev için masrafları üzerine alacağı garanti edilmelidir. Taşınma durumu gerekli olduğu takdirde ve masraflar yeni ev ile bağlantılı olarak uygun bulunduğunda genelde bu durum yapılır.

Unterkunft und Heizung (Ev ve kalorifer)

Jobcenter, uygun kira masraflarını ve kalorifer giderlerini gerçek masrafların miktarı kadar üzerine alabilir. Evin uygunluk masrafları örneğin aile üyelerinin sayısına, yaşına, evdeki odaların adedine, mahalli kira seviyesine ve mahalli kira piyasasının imkânlarına bağlıdır.

Şayet kendi evinizde ikamet ederseniz, Ev masraflarının yanı sıra ev yükler gelmektedir, örneğin uygun bulunan ipotek borcu faizleri, arsa vergisi, bina sigortası, taban faizleri ve kiralık evde olduğu üzere yan masraflar.

Ancak itfa taksitleri masraf olarak kabul edilmez, zira bunlar mal varlığının kuruluşuna hizmet ederler, bu kuruluş II. işsizlik parası gibi yardım amaçlı olarak birleştirilemez.

Öngörülen kullanım başka bir şekilde güvence altına alınmamışsa, uygun ödemeler direkt olarak ev sahibine veya diğer bir alıcıya yapılır.

Tercih edilmek üzere

V

Vermögen (mal varlığı)

Mal varlığı, bir şahsın para ile ölçülen mal değerlerinin tamamıdır - mal varlığının yurt içi veya yurt dışında bulunması fark etmez. Bununla ilgili olarak nakit para, tasarruf hesabı birikimleri, örneğin değerli kağıtlar, yapı tasarrufu birikmiş hesapları, hisse senetleri, fon hisseleri ve keza alacaklar, menkul mal varlığı, ev ve arsa ve sair hukuki haklar örneğin arsalarda. Dikkat edilmesi gereken bir husus da kesinlikle değerlendirilebilen kendi mal varlığınız ve ihtiyaç topluluğunda sizinle birlikte yaşayan yakınlarınızın mal varlığıdır.

Yaşamak ve geçinmek için kullanılan veya parasal değeri, kullanım, satış, ödünç verme, kiralama veya geçim için işletme ile kullanılabildiğinde mal varlığı değerlendirilebilir.

Sahibinin serbest bir şekilde tasarruf etmeye yetkisi bulunmayan mal varlıkları kullanılamaz - örneğin mal varlıklarının haczedilmiştir. Dikkate alınacak olan mal varlığının tespit edilmesine ilişkin ek broşür, çeşitli mal varlıkları şekillerinin kayıtlarında gösterilmektedir: Cari hesap, tasarruf hesapları, yapı tasarruf sözleşmeleri, tasarruf mektupları veya sair değerli kâğıtlarda (örneğin hisse senetleri, fon hisseleri) ve sermaye hayat sigortaları şeklinde arsalar ve müstakil evlerdeki mal varlıkları.

Aşağıdakiler örneğin mal varlığı olarak dikkate alınmaz:

  • Belirli ev eşyaları - bununla ilgili olarak bir evde oturmak için ve normal olan ev eşyaları.
  • Çalışmakta olan ve yardıma muhtaç olan kişinin uygun bir aracı.
  • İhtiyarlık güvencesi olarak tayin edilen bu tür iller ve haklarda emekli maaşı sigorta yükümlülüğünden muaf tutulması halinde. Her halükarda düşünülmesi gerekir ki, mal varlığı ihtiyarlık güvencesi olarak düşünülmüştür. Bununla ilgili ispatlayıcı belge ise örneğin 60. yaşını doldurana kadar geçerli olan sermaye teşkil eden hayat sigortası hakkındaki sigorta poliçesinin ibraz edilmesi.
  • Uygun bulunan ve kendinizin oturduğu ev veya kendinizin kullandığınız uygun bir arsa.
  • Ev olarak kullanma amaçlarını taşımayan veya bakıma muhtaç olan insanlara hizmet eden ve hizmet etmek zorunda kalan ve bu amaçla mal varlığını istihdam eden veya kullanılması ile tehlike altına düşen durumda mal varlığı uygun bir büyüklükte bulunan ev arsasının en kısa zamanda tedariki veya alınması düşünüldüğü takdirde mal varlığı.
  • Kullanılması ekonomik olmayan eşyalar ve haklar. Bu arada gelecekteki kâr olanakları değerlendirme suretiyle hangi derecede kayba uğrar, önemli değildir. Esas alınan konu bunun yerine mal varlığı eşyanın güncel sübstans değeridir. Bu değerlendirme ile bir sonuca ulaşılırsa, ki bu sonucun yüzde ondan fazla bir şekilde sübstans değerinin altında bulunması gerekir, bu yönde yapılan değerlendirme ekonomik olmaz.


Her türlü mal varlığınızı dilekçede, daha doğrusu dikkate alınacak mal varlığının tespitine ilişkin ilave broşürde beyan etmek için beyan etmekle yükümlü bulunuyorsunuz. Mal varlığının dikkate alınıp alınmadığı konusundaki kararı Jobcenter yasal hükümler esasına göre verir.

Vorschüsse (Avanslar)

İlerideki bir tarihte hakkınız olmadığı tespit edildiğinde veya gerçekte almanız gereken hizmet bedellerini geçerse, aradaki fark tarafınızdan iade edilecektir. Jobcenter dilekçeniz hakkında bir karar verir ve size havale de çıkarır ve bütün hizmet dosyalarını tutar.

Tercih edilmek üzere

W

Widerspruch (İtiraz)


Yetkili merciinizin vermiş olduğu karardan mutlu olmazsanız ve bu kararı kabul etmezseniz, kararın sizde tebliğ edildiği tarihten itibaren itiraz edebilirsiniz. İtirazların yazılı olarak Jobcenter'e yapılması veya orada şahsen tutanak düzenletilmesi gerekir. Bu itiraz kararın tekrar kontrol edilmesini sağlar. Sizin yapmış olduğunuz tamamen veya kısmen kabul edilmezse, tarafınıza yazılı olarak itiraz kararı gönderilir, bu karara karşı dava açabilirsiniz. Hangi mahkemeye, hangi süre içerisinde ve hangi şekilde dava açabileceğiniz konusunu itiraz kararı ile bildirilen hukuki itiraz hakkı bölümünde okuyabilirsiniz. Davanın açılması durumunda yetkili merciinizin Sosyal Mahkemeye genel olarak bütün hizmet belgelerini göndermesi gerekir. Gönderme kesinlikte yapıldığında bu hizmet dosyalarının içerisindeki doktor ve psikolojik raporlar gönderilmekten istisna tutulur. İtirazın ve davanın erteleyici etkisi yoktur.

Tercih edilmek üzere

Z

Zumutbarkeit (Uygunluk)


İş arayanlar için temel güvence hizmet bedelleri alırsanız, aynı zamanda muktedir olduğunu her türlü işi kabul etmeye zorunlu bulunmaktasınız. Yasal olarak öngörülen istisnalar ise, örneğin şayet bir işte çalışma durumu üç yaşında bir çocuğun eğitimini tehlikeye atarsa, bir yakının bakımı uygun olmazsa, başka bir şekilde bakımının güvence altına alınması gerekiyorsa veya ortada önemli bir sebep bulunuyorsa, bunlar istisna sayılır. Yasalara ve gelenek ve göreneklere aykırı olarak ücret tarifesi ile bir ücret verilmesi uygun olmaz. Bu istisnaların yanı sıra şu hususlar geçerlidir: Kişisel ilginiz, genel insanların ilgilerine karşılık geri planda kalır.

Tercih edilmek üzere

SCHNELLFINDER

Standorte mit Öffnungszeiten

Bitte Änderungen beachten

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen und Termine

Aktionsbüros

Aktionsbüros

Downloadcenter

Anträge und Formulare

Lexikon

Alle Begriffe einfach erklärt